Privacyverklaring

1. Privacy in een notendop

Algemene bepalingen

De volgende bepalingen bieden een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Meer informatie over gegevensbescherming leest u in onze privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze tekst.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt in principe anoniem geanalyseerd, er kan geen link gelegd worden met u persoonlijk. U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring onder het stuk 'Modules van derden en analysetools'.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene bepalingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze webpagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Indien u gebruikt maakt van deze website, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken, maar ook hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat een gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie per e-mail) niet altijd feilloos is. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens op deze website wordt gedragen door:

Diervoeding Tak V.O.F.
CEO: Arian Tak
Julianaweg 11
4725 SG Wouwse Plantage
Telefoon: 0165-378391
E-mail: info(at)happydog.nu

De verantwoordelijkheid ligt bij de rechts- of natuurlijke persoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadres e.d.).

SSL- of TLS-encryptie

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen een SSL- of TLS-encryptie om de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder verstuurt, te beschermen. U herkent een geëncrypteerde verbinding doordat er in de adresbalk van uw browser 'https://' staat in plaats van 'http://' en aan het symbool van een slot dat ernaast staat.

Indien de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet meegelezen worden door derden.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Op dit moment hebben we geen vertegenwoordiger voor gegevensbescherming.

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van deze wegpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Ze worden gebruikt om onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'session cookies'. Deze cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel staan tot ze door u gewist worden. Deze cookies maken het mogelijk voor ons om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt uw browserinstellingen zo aanpassen dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies op uw computer worden gezet, dat cookies slechts uitzonderlijk aanvaard worden, dat cookies voor bepaalde gevallen of simpelweg alle cookies altijd afgewezen worden of dat alle cookies bij het afsluiten van uw browser automatisch gewist worden. Indien u cookies deactiveert, kan het gebeuren dat u niet alle functionaliteiten van deze website meer kunt gebruiken.

Cookies die vereist zijn voor het mogelijk maken van het elektronisch communicatieverkeer of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bv. winkelmandje), worden opgeslagen op grond van art. 6 par. 1 lid f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in de opslag van cookies om zijn website technisch foutloos en optimaal weer te geven. Indien andere cookies (bv. cookies ter analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, dan worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze informatie wordt automatisch door uw browser naar ons doorgestuurd en omvat:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer van waarop de website bezocht wordt
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere verzamelde gegevens gekoppeld.
De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat ter uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag en eventuele vervolgvragen. We geven deze gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om de verwijdering ervan verzoekt, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bv. nadat uw aanvraag werd behandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de bewaringstermijnen - blijven onveranderd.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat ter uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken enkel persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantengegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaringstermijnen blijven hierdoor onveranderd.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn zogeheten cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics gebeurt op grond van art. 6 par 1 lid f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in een van de staten van de Europese unie of in een andere verdragsstaat binnen de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verstuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar pas verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de websitebeheerder andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website en van het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gegevens (incl. je IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt hierbij een opt-out-cookie op uw toestel gezet die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.
Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens vloeien voort uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics weigeren, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bezwaar tegen gegevensverwerking.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamd conversie-tracking. Wanneer u klikt op een advertentie geplaatst door Google, wordt een cookie voor conversie-tracking op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker geplaatst worden. Deze cookies blijven maar 30 dagen geldig en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en werd doorgestuurd naar deze pagina.

Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. Deze cookies kunnen naar de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie die via de conversion cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruiker persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking cookie via de Gebruikersinstellingen van uw internetbrowser eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversie-trackingstatistieken opgenomen.

De opslag van 'conversion cookies' van Google Analytics gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Verdere informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browserinstellingen zo aanpassen dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies op uw computer worden gezet, dat cookies slechts uitzonderlijk aanvaard worden, dat cookies voor bepaalde gevallen of simpelweg alle cookies altijd afgewezen worden of dat alle cookies bij het afsluiten van uw browser automatisch gewist worden. Indien u cookies deactiveert, kan het gebeuren dat u niet alle functionaliteiten van deze website meer kunt gebruiken.

6. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze sites met een YouTube-plug-in bezoekt, dan wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par 1 lid. f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om u de functies van Google Maps te kunnen laten gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen die we op de website aangeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par 1 lid. f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Naast de website worden er ook steeds persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze zakelijke relatie. Meer informatie over deze gegevensverwerking en uw rechten inzake gegevensbescherming, die deels van toepassing zijn op de gegevensverwerking op onze website, vindt u in de hierna volgende privacybepalingen, conform art. 13, 14 en 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Hoe we omgaan met uw gegevens en uw rechten

Informatie conform artikelen 13, 14 en 21 AVG

Diervoeding Tak V.O.F.
Julianaweg 11
4725 SG Wouwse Plantage

We willen u graag toelichten hoe we uw persoonsgegevens verwerken en u informeren over uw rechten inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de privacywetgeving. Welke gegevens er allemaal verwerkt en op welke manier ze gebruikt worden, hangt in grote mate af van de door u aangevraagde of met u overeengekomen services.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik me richten?

Diervoeding Tak V.O.F.
CEO: Arian Tak
Julianaweg 11
4725 SG Wouwse Plantage
Telefoon: 0165-378391
E-mail: info(at)happydog.nu

Op dit moment hebben we geen vertegenwoordiger voor gegevensbescherming.

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die we ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. Bovendien verwerken we - voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van onze service - persoonsgegevens die we op geldige wijze (bv. ter uitvoering van opdrachten en overeenkomsten of op grond van een door u verstrekte toestemming) ontvangen hebben van andere partnerbedrijven van de firma Diervoeding Tak V.O.F.  of van derden (bv. handelsvertegenwoordigers). Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we op geldige wijze verzameld hebben via publiek toegankelijke bronnen (bv. debiteurenregisters, handels- en verenigingsregisters, pers, media) en die we mogen verwerken.

Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres en andere contactgegevens), geboortedatum/leeftijd en informatie over beroepsactiviteit en legitimatiegegevens (bv. identiteitsgegevens). Daarnaast kunnen dit ook contractgegevens zijn (bv. leveringsopdracht), gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen (bv. omzetgegevens van betalingsverkeer), productgegevens, reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens (bv. notulen), registergegevens, gegevens uit uw gebruik van onze aangeboden telemedia (bv. tijdstip waarop u onze websites, apps of nieuwsbrief hebt geopend, aangeklikte pagina's of bijdragen van ons) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

3. Waarvoor verwerken we uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke wettelijke basis?

We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywet / Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

aa) Gegevensverwerking ter naleving van contractuele verplichtingen conform art. 6 par. 1 p. 1 lid b AVG
De verwerking van persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG) gebeurt ter adviesverlening op basis van uw aanvragen, vooral ter uitvoering van onze overeenkomsten of precontractuele maatregelen met u en ter uitvoering van uw bestellingen en alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het beheer en de administratie van een leverancier. Het doel van de gegevensverwerking is in eerste instantie gericht op een concreet product en kan onder andere bestaan uit advies en begeleiding. Meer details over het doel van de gegevensverwerking kunt u lezen in de betreffende contractuele documenten en voorwaarden.

bb) Kaderen in het gerechtvaardigd belang conform art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG
Indien noodzakelijk verwerken wij uw gegevens bovenop de eigenlijke naleving van de overeenkomst in het kader van het gerechtvaardigd belang van ons of van derden. Voorbeelden:

 • Contact en gegevensuitwisseling met inlichtingendiensten (bv. SCHUFA) om solvabiliteits- en debiteurenrisico's te laten verifiëren;
 • Controle en optimalisatie van de procedure om de noden van klanten te analyseren en voor direct klantencontact;
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt ingediend tegen het gebruik van uw gegevens hiervoor;
 • Indienen van juridische claims of verdediging bij gerechtelijke geschillen;
 • Waarborging van de IT-veiligheid en de goede IT-werking van onze onderneming;
 • Maatregelen ter bijsturing van onze strategie en ter ontwikkeling van services en producten;
 • Voorkomen van en opheldering van strafbare feiten;
 • Videobewaking op het bedrijfsterrein dient om bewijsmateriaal te verzamelen bij strafbare feiten. Het dient daarmee ter bescherming van klanten en medewerkers en ter behartiging van het huisrecht.

cc) Op basis van uw toestemming, art. 6 par. 1 p. 1 lid a AVG
Indien u ons uw toestemming gegeven hebt voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bv. doorsturen van gegevens naar externe verkooppartners of evaluatie van betalingsverkeersgegevens voor marketingdoeleinden), volgt de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens uit uw toestemming. Een gegeven toestemming kan op elk moment weer ingetrokken worden. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen - zoals bijvoorbeeld de SCHUFA-clausule - die gegeven werden voor de inkrachttreding van de AVG, voor 25 mei 2018 dus,. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming niet retroactief is. De rechtmatigheid van gegevensverwerking voor de intrekking blijft daarbij onaangetast.

dd) Op grond van wettelijke voorschriften, art. 6 par. 1 p. 1 lid c AVG
Wij zijn als onderneming onderworpen aan diverse juridische verplichtingen, m.a.w. wettelijke vereisten (bv. witwaswetgeving, belastingrecht). Onder andere de identiteits- en leeftijdscontrole, fraude- en witwaspreventie en de naleving van fiscaalrechtelijke controle- en meldplichten vallen onder dit verwerkingsdoel.

4. Wie krijgt mijn gegevens te zien?

Binnen ons bedrijf krijgen enkel de afdelingen die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen toegang tot uw gegevens. Ook bedrijven aan wie we opdrachten uitbesteden (art. 28 AVG) kunnen gegevens ontvangen met dit doel voor ogen. Dit zijn bedrijven in de branches betalingsdiensten, IT-services, logistiek, printservice, telecommunicatie, incassoregeling, advies, consulting, verkoop en marketing. Met het oog op het doorsturen van gegevens aan derden wijzen wij u erop dat we conform de tussen u en ons overeengekomen Algemene Voorwaarden gehouden zijn aan een geheimhoudingsplicht inzake alle klantgerelateerde feiten en waarderingen waarvan wij kennis krijgen Informatie over u mogen wij enkel aan derden geven, indien wettelijke bepalingen dit toelaten, indien u daarvoor toestemming gegeven hebt of indien wij bevoegd zijn om deze informatie te verstrekken.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld ook de voorbereiding en de afhandeling van een overeenkomst inhoudt. Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieplichten die onder andere uit het Handelswetboek (HGB), de belastingwetgeving (AO) en de witwaswetgeving (GwG) voortvloeien. De daarin opgelegde termijnen voor bewaring en documentatie variëren van twee tot tien jaar. Tot slot hangt de bewaringstermijn ook af van de wettelijke verjaringstermijnen die bijvoorbeeld conform §§ 195 ff. van het Burgerlijk Wetboek (BGB) in principe 3 jaar bedragen, maar in afzonderlijke gevallen ook tot wel dertig jaar kunnen oplopen.

6. Waarmee moet ik rekening houden bij wedstrijden of kortingacties?

Voor uw deelname, de uitvoering, communicatie naar winnaars en de verzending van prijzen hebben we gegevens nodig van u. Onder meer:

 • Voornaam, naam
 • E-mailadres
 • Evt. geboortejaar
 • Evt. telefoonnummer

De wettelijke basis hiervoor is art. 3 par. 1 lid b) EU AVG. U stelt ons m.a.w. uw gegevens ter beschikking op grond van een overeenkomst (deelnamevoorwaarden) tussen u en Diervoeding Tak V.O.F. Meer informatie vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden.

In principe worden uw gegevens na afloop van de wedstrijd gewist. Van de winnaars bewaren we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de overeenkomst totdat de wettelijke of eventuele contractuele waarborg- en garantierechten verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren we de conform het handels- en belastingrecht vereiste informatie van de overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde periode. Gedurende deze periode (meestal tot tien jaar nadat de winnaar gekend is) worden de gegevens enkel opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de fiscus, voor economische doelen en belastingcontroles en ter opheldering van mogelijke strafbare feiten.

Onze klanten kunnen daarnaast profiteren van verschillende waardebon- en kortingacties. Voor zover u toestemming gegeven hebt voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, houden we u op de hoogte van acties via de nieuwsbrief of via een andere tussen ons overeengekomen weg.

We verwerken uw gegevens in het kader van de inwisseling van uw tegoedbon. Voor zover u gepersonaliseerde waardeboncodes of waardeboncodes in uw account op onze webshop inwisselt, worden de gegevens gekoppeld met uw persoonlijke gegevens.

7. Worden er gegevens naar derde landen of naar een internationale organisatie doorgestuurd?

Er worden enkel gegevens naar derde landen (staten die niet tot de Europese Economische Ruimte - EER - behoren)  doorgestuurd, indien dit ofwel vereist is voor de uitvoering van uw opdracht ofwel wettelijk voorgeschreven is of indien u ons uw toestemming hiervoor hebt verleend. Voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, zullen we individueel in detail hierover informeren.

8. Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U als betrokkene hebt het recht om:

 • conform art. 15 AVG informatie te vragen over uw door ons verwerkte gegevens;
 • conform art. 15 AVG een onmiddellijke correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons bewaarde persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG de verwijdering van uw bij ons bewaarde persoonsgegevens te eisen (recht op vergetelheid), voor zover de verwerking hiervan niet vereist is voor de naleving van een juridische verplichting, om redenen van openbaar belang, voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover bv. de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
 • conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt bij ons op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
 • conform art. 7 par. 3 AVG uw ooit verleende toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die gebaseerd is op deze toestemming niet meer mogen verderzetten.

Bovendien beschikt u over een recht van bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG i.c.m. § 19 BDSG.

Bij het informatierecht en het recht op vergetelheid gelden de beperkingen conform §§ 34 en 35 BDSG.

9. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang conform art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG, hebt u conform art. 21 AVG het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover er daarvoor redenen bestaan die het gevolg zijn van uw bijzondere situatie of het bezwaar direct betrekking heeft op directmarketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons behandeld wordt.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar of uw herroepingsrecht, dan volstaat het om een e-mail te sturen naar info(at)happydog.nu.

10. Ben ik verplicht om mijn gegevens te verstrekken?

In het kader van onze zakelijke relatie moet u enkel die gegevens verstrekken die nodig zijn voor de motivatie, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie of die we wettelijk verplicht moeten verzamelen. Zonder deze gegevens moeten we in principe de sluiting van een overeenkomst of de uitvoering van een opdracht weigeren of zullen we een bestaande overeenkomst niet meer kunnen uitvoeren of evt. moeten beëindigen.

11. Bestaat er een geautomatiseerd besluitvormingsproces en worden mijn gegevens gebruikt voor profilering/customer scoring?

Ter motivatie en uitvoering van een zakelijke relatie gebruiken we in principe geen geautomatiseerd besluitvormingsproces conform art. 22 AVG. Mochten we hier in een afzonderlijk geval toch gebruik van maken, dan zullen we u hier apart van op de hoogte brengen, indien dit wettelijk verplicht is.

Om u doelgericht te kunnen informeren en adviseren over producten, gebruiken we evaluatietools. Die maken het ons mogelijk om communicatie, reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen op u af te stemmen.

 

Formulieren

Door de optie voor het ontvangen van de nieuwsbrief aan te vinken, verklaart u zich ermee akkoord dat we u regelmatig per e-mail of post op u afgestemde reclame en informatie over ons productassortiment zullen toesturen. U kunt zich op elk moment met onmiddellijke ingang uitschrijven van onze nieuwsbrief of andere e-mails. Klik daarvoor onderaan in de e-mail op de link “Indien u zich wenst uit te schrijven, klik dan hier” of contacteer ons persoonlijk: E-mail:  info@happydog.nu , telefoon: 0165-378391 , adres: Julianaweg 11 4725 SG Wouwse Plantage.

Toestemming voor gebruik van persoonsgegevens

Door dit formulier te verzenden, bevestigt u de bovenstaande informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming van het bedrijf Diervoeding Tak V.O.F. te hebben gelezen en te aanvaarden.

Velden met * zijn verplichte velden!

Hebt u alle velden ingevuld?

Print page  
Zoek