Colofon

Firma:
Interquell GmbH
Vestiging Großaitingen

Postadres:
Diervoeding Tak VOF
Julianaweg 11
4725 SG Wouwse Plantage

Contactgegevens:
Tel: 0165 - 378391
Fax: 0165 - 378815
info(at)happydog.nu  

Directeur:
De heer Arian Tak

Handelsregister / BTW-nummer:
20074817 KvK Breda

Inhoud van het online-aanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur wegens schade van materiële of ideële aard, welke is veroorzaakt door het wel of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie wordt ten principale uitgesloten voor zover van de zijde van de auteur geen aantoonbare schuld of grove nalatigheid aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt uitdrukkelijk het recht voor om delen of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie deels of definitief teniet te doen.

Verwijzingen en links
Voor zover er direct of indirect naar verwijzingen ("links") wordt verwezen die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur slechts dan aansprakelijk wanneer deze van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk is, of van hem verwacht kan worden, om te voorkomen dat de content tegen de wet indruist. Ten aanzien van content die zulks overstijgt en in het bijzonder schade die ontstaat uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de gelinkte pagina aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Slechten van geschillen
Platform van de EU-commissie voor het online slechten van geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Interquell GmbH is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan procedures voor het online beslechten van consumentengeschillen.

Auteursrechten
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten ten aanzien van de gebruikte grafieken, audiobestanden, videofragmenten en teksten te respecteren. Verder streeft de auteur ernaar om door hemzelf gemaakte grafieken, audiobestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, audiobestanden, videofragmenten en teksten terug te grijpen. Het copyright ten aanzien van de gepubliceerde objecten die door de auteur zelf gemaakt zijn ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan om zulke grafieken, audiobestanden, videofragmenten en teksten te vermenigvuldigen en op te nemen in elektronische of gedrukte publicaties.

Wettelijke toepasselijkheid van deze aansprakelijkheidsclausule
Deze aansprakelijkheidsclausule wordt als onderdeel beschouwd van de webcontent die u naar deze pagina heeft verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel voldoen aan de vigerende wetgeving blijven de overige onderdelen van het document naar inhoud en geldigheid onaangetast.

Print page  
Zoek